Fizinis aktyvumas

Kaip pradėjus skaičiuoti žingsnius tinkamai save stebėti?

Pajudėk.LT, 2012-12-21

Savikontrolė, kaip žinome, yra vienas esminių būdų, padedančių sėkmingai pakeisti elgesį. Fiksuoti nueitus žingsnius labai svarbu. Tai leidžia nustatyti, ar padaryta pažanga, atpažinti lengvai ir sunkiai įveikiamas kliūtis, valdyti taikomą metodą. Savistaba iš tiesų lengva, kai turi žingsniamatį ir kalendorių.

Žingsniamatis fiksuoja Jūsų dienos aktyvumą, o kalendorius rodo ilgo laikotarpio aktyvumą. Kiek ilgai taikysite tokį metodą, priklauso tik nuo Jūsų. Tačiau vertėtų registruoti savo rezultatus bent keturias savaites ir kartkartėmis iš naujo įvertinti savo tikslus.

Taigi kiekvieną dieną reikėtų fiksuoti nueitų žingsnių skaičių, tada šį skaičių palyginti su išsikeltu tikslu ir pažymėti TAIP arba NE. TAIP – jei tikslas pasiektas, NE – jei tikslas nepasiektas. Jei tikslo vis dėlto nepasiekėte, tai rytojaus dieną stenkitės įvykdyti užsibrėžtą įsipareigojimą. Kiekvieną dieną jūs vis labiau pažinsite save, sieksite savo tikslų, natūralaus fizinio aktyvumo.

Apskaičiuokite, kiek vidutiniškai nueinate žingsnių per dieną (savaitės nueitų žingsnių sumą padalykite iš 7). Taip pat galite suskaičiuoti, kiek dienų per savaitę jūs pasiekėte savo tikslą. Dabar galite palyginti gautus rezultatus su savo išsikeltu tikslu. Jeigu nepasiekėte užsibrėžto tikslo, bet nuėjote daugiau žingsnių, nei nuėjote per ankstesnę savaitę, tai gali būti, kad užsibrėžtas tikslas šiuo metu yra nerealus, neįgyvendinamas. Be to, gal pastebėjote, kad kai kuriomis dienomis Jūs pasiekėte savo tikslą – tai reiškia, kad galite įgyvendinti savo siekį, tačiau tas tikslas Jums, regis, ne itin patrauklus. Jūs turite bent per penkias dienas iš septynių pasiekti savo tikslą.


Literatūros šaltiniai
  • 1. C. Tudor-Locke. Manpo-kei. The Art and Science of step counting. 2003. Canada. ISBN 155395481-5