Fizinis aktyvumas

Tikslų nustatymas skaičiuojant žingsnius

Pajudėk.LT, 2012-12-21

Tikslų nustatymas – tai procesas, kurio metu nustatoma norima pozicija ar elgsena, kai galite veikti toliau. Tikslų tinkamumas apibrėžiamas paprastu raidžių junginiu – SMART (aiškus; angl. S – Specific), išmatuojamas (angl. M – Measurable), pasiekiamas (angl. A – Attainable), realus (angl. R – Realistic) ir apibrėžtas laike (angl. T – Time-limited)). Skaičiuoti žingsnius žingsniamačiu labai protinga (angl. SMART). Jūs pasirenkate aiškią reikšmę, kurią norite pasiekti skaičiuodami žingsnius, o tai išmatuojama žingsniamačiu. Jūsų tikslas – pasiekti tam tikrą žingsnių skaičių per dieną. Be to, pažangą galima įvertinti lyginant savaičių rezultatus.

Pirmiausia reikėtų išmatuoti, kiek žingsnių nueinate per 10 minučių. Tikslingiausia būtų vaikščioti 30 minučių, bet per 10 minučių gautą rezultatą galima padauginti iš 3. Gautą žingsnių skaičių pridėkite prie vidutinio dienos žingsnių skaičiaus. Taip nustatomas tikslas, kurį ketinsite pasiekti. Jis aiškus ir išmatuojamas. Šio tikslo sieksite kiekvieną dieną, todėl jis taip pat apibrėžtas laike. Tačiau reikia apsvarstyti, ar tas tikslas pasiekiamas ir realus. Tik jūs galite žinoti, kas jums geriausia.

Patarimas toks: turite būti mažiausiai 80 procentų garantuoti, kad pasieksite savo tikslą kiekvieną visos savaitės dieną. Jei nesate tokie užtikrinti, tuomet užsibrėžkite tokį tikslą, kurį, Jūsų nuomone, geriau pasiseks pasiekti. Svarbu nueiti daugiau, negu prieš tai. Užsibrėžiant kitos savaitės tikslą reikėtų apskaičiuoti praėjusios savaitės nueitų žingsnių per dieną vidurkį (savaitės žingsnių sumą padalyti iš 7) ir prie gauto skaičiaus pridėti nueitų žingsnių prieaugį (sumų skirtumas tarp dviejų savaičių nueitų žingsnių). Šį metodą reikėtų naudoti ir toliau.

Tikslui pasiekti reikia tinkamo veikimo būdo. Kitaip tariant, tinkamos jūsų elgsenos siekiant tikslo. Dieną nevenkite žiūrėti į žingsniamatį. Turėkite mintyse savo dienos tikslą ir stenkitės jį įgyvendinti per dieną. Jeigu iki vidurnakčio nepasiekiate reikiamo žingsnių skaičiaus, reikėtų pagalvoti apie papildomą veiklą. Veiklos būdus pasistenkite labiau individualizuoti, kad atitiktų jūsų gyvenseną, prioritetus bei dienotvarkę, pavyzdžiui: statykite automobilį toliau nuo įėjimo į namus ar darbovietę, lipkite laiptais, eikite pėsčiomis į parduotuvę, pietauti, veskite šunį pasivaikščioti. Šiuos būdus lengva taikyti kiekvienam. Pirmą savaitę pasirinkite kurį nors vieną būdą, vėliau pamėginkite daugiau ir juos keiskite. Taip turėtų būti lengviau atsirinkti tai, kas jums tinka ar netinka, nes pamažėl pažinsite save gerėliau.


Literatūros šaltiniai
  • 1. C. Tudor-Locke. Manpo-kei. The Art and Science of step counting. 2003. Canada. ISBN 155395481-5